понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
Super User

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

прирачник за операторите со храна во училишните установи , линк за превземање

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Училишниот одбор на Општинското основно училиште  „Димката Ангелов- Габерот„ с. Ваташа, Кавадарци, на седницата одржана на ден  24.01.2020  година, донесе

Распоред на часови за ДОПОЛНИТЕЛНА, ДОДАТНА  во предметна настава за месец октомври во учебната 2019/20 година

Димката Ангелов Габерот - Ваташа - завршна пресметка 2018 год

Завршна пресметка 2018 год

информации Сабота, 16 Февруари 2019 12:20

Завршна пресметка 2018 год на ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Завршна пресметка Д.А.Габерот - Ваташа за 2017 година

  • даночен биланс 2017
  • 787
  • 903

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • даночен биланс збирен до УЈП

завршна сметка 903 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:45

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • завршна сметка 903 за 2016

завршна сметка 603 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:41

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • завршна сметка 603 за 2016

завршна сметка 787 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:37

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • завршна сметка 787 за 2016

пријави се за новини

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати