понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

БЈН склучени договори

Овде можете да ги погледнете сите склучени договори за набавки извршени од ООУ Д.А. Габерот - Ваташа
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543