понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
ДАГ-Ваташа

ДАГ-Ваташа

администратор на содржините на www.dagvatasa.edu.mk . ооу Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Распоред на часови за 2022/2023 година одделенска настава

СПИСОК На деца училишни обврзници опсервирани во ООУ “ Димката Ангелов Габерот” Ваташа за учебната 2022/2023год

Годишна програма на
OOУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“
с. ВАТАША
За учебната 2021/2022 год.

прикачен за превземање

Годишна програма на
OOУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“
с. ВАТАША
За учебната 2022/2023 година

прикачен за превземање

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

прикачен за превземање

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

прикачен за превземање

Развојна програма

информации Понеделник, 25 Јули 2022 10:16

Развојна програма за работа на Основното училиште „Димката Ангелов - Габерот“ с.Ваташа, општина Кавадарци, за период од 2022 – 2026 година

 

ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА 2021 ГОД. НА ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

ООУ„Димката Ангелов-Габерот“, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 186 с. Ваташа, Кавадарци.

Телефони за контакт: 

078/285-435,

076/285-053.

Стручен тим за изработка на програмата за екскурзии, излети и настава во природа се:

 

  • Директор – Марјанчо Јанкулов
  • Одделенски раководител - Ана Карадакова
  • Одделенски раководител – Добринка Ласкова
  • Класен раководител – Ѓурѓица Косовска
  • Класен раководител - Александра Кузманова
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати