понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
ДАГ-Ваташа

ДАГ-Ваташа

администратор на содржините на www.dagvatasa.edu.mk . ооу Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Распоред за учебна 2020/2021 година

Протокол за работа во услови на пандемија

Завршна пресметка 2020 год

информации Понеделник, 15 Февруари 2021 13:38

Завршна пресметка 2020 год на ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

прирачник за операторите со храна во училишните установи , линк за превземање

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Училишниот одбор на Општинското основно училиште  „Димката Ангелов- Габерот„ с. Ваташа, Кавадарци, на седницата одржана на ден  24.01.2020  година, донесе

Распоред на часови за ДОПОЛНИТЕЛНА, ДОДАТНА  во предметна настава за месец октомври во учебната 2019/20 година

Димката Ангелов Габерот - Ваташа - завршна пресметка 2018 год

Завршна пресметка 2018 год

информации Сабота, 16 Февруари 2019 12:20

Завршна пресметка 2018 год на ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Завршна пресметка Д.А.Габерот - Ваташа за 2017 година

  • даночен биланс 2017
  • 787
  • 903

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • даночен биланс збирен до УЈП
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати