понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
ДАГ-Ваташа

ДАГ-Ваташа

администратор на содржините на www.dagvatasa.edu.mk . ооу Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Марија Петрова

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:54

наставник по Англиски јазик

Александра Кузманова

наставници Четврток, 24 Март 2016 04:43

наставник по Математика

Анета Карадакова

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:17

наставник во одделенска настава

Анета Николова

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:11

наставник во одделенска настава

Добре Паризов

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:09

наставник по музичко образование

Добринка Ласкова

наставници Четврток, 24 Март 2016 02:44

наставник во одделенска настава

Гордана Велкова

наставници Среда, 23 Март 2016 10:00

наставник во одделенска настава

Илинка Златева

наставници Среда, 23 Март 2016 09:42

наставник во предметна настава - биологија и хемија

Јорданка Цекова

наставници Среда, 23 Март 2016 09:39

наставник во одделенска настава

Киро Толев

наставници Среда, 23 Март 2016 09:31

наставник по физичко образование

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати