понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
ДАГ-Ваташа

ДАГ-Ваташа

администратор на содржините на www.dagvatasa.edu.mk . ооу Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Даниела Мојсов

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:12

наставник по Англиски јазик

Златка Окардова

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:11

наставник во одделенска настава

Валентина Димова

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:10

наставник во одделенска настава

Софија Соколова

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:08

наставник по информатика

наставник по техничко образование

Снежана Димкова

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:07

наставник по математика

Неда Шијакоска

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:57

наставник во одделенска настава

Надица Стрезоска

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:56

наставник во одделенска настава

Надица Мојсова

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:55

наставник по Англиски јазик

Марија Петрова

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:54

наставник по Англиски јазик

Александра Кузманова

наставници Четврток, 24 Март 2016 04:43

наставник по Математика

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати