понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
информации

информации (48)

Во овој дел од Нашата интернет презентација Ви даваме на располагање информации од јавен карактер , како и информации поврзани со активности кои се одвиваат во училиштето , секции , акции , резултати од натпревари новини и сл. Воедно Ви даваме можност за коментар на објавите. Ве молиме, постираните коментари да бидат пристојни и содржински затоа што претходно се прегледуваат пред да се објават јавно.

 Лице за посредување со информации од јавен карактер Миле Мукаетов 043/416-543

Димката Ангелов Габерот - Ваташа - завршна пресметка 2018 год

Завршна пресметка 2018 год на ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

Завршна пресметка Д.А.Габерот - Ваташа за 2017 година

  • даночен биланс 2017
  • 787
  • 903

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • даночен биланс збирен до УЈП

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

  • завршна сметка 903 за 2016
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543