понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022/2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022/2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА

ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Документот можете да го превземете на следниов линк

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА

ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ПРЕВЗЕМАЊЕ

 

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543