понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
информации

информации (48)

Во овој дел од Нашата интернет презентација Ви даваме на располагање информации од јавен карактер , како и информации поврзани со активности кои се одвиваат во училиштето , секции , акции , резултати од натпревари новини и сл. Воедно Ви даваме можност за коментар на објавите. Ве молиме, постираните коментари да бидат пристојни и содржински затоа што претходно се прегледуваат пред да се објават јавно.

 Лице за посредување со информации од јавен карактер Миле Мукаетов 043/416-543

ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА 2022 ГОД. НА ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

ООУ„Димката Ангелов-Габерот“, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 186 с. Ваташа, Кавадарци.

Телефони за контакт: 

078/285-435,

076/285-053.

Врз основа на член 75 став1 од Законот за јавни набавки - Директорот на ООУ Димката Ангелов Габерот од Ваташа донесува годишен план за јавни набавки за 2023 година

одлуката е прикачено во електронска форма и може да се превземе подолу

прашање поставено на дата 17,03,2022 год од Здружение на Граѓани  Центар за граѓански комуникации во електронска форма во пдф може да се превземе на линкот подолу

даден одговор на прашањето во електронска форма во пдф може да се превземе на линкот подолу

Почитувани!

 Граѓанската иницијатива “Учебници и настава мора да има” премина во правен субјект –Асоцијација за унапредување на воспитно-образовниот систем и заштита на правата на децата и младите во образованието “Либрис плус”.

Минатиот месец испративме до сите основни училишта барање за информации од јавен карактер и направивме истражување како се одвива наставата според новата концепција. Повеќето основни училишта ни одговорија дека немаат добиено смарт табли и прожектори и дека истите им биле ветени дека ќе ги добијат после локалните избори. Некои училишта од руралните средини немаат ниту интернет конекција.

прашање поставено на дата 27,09,2021 год од Граѓанска иницијатива за образовни реформи ...

прашањето е доставено во електронска форма во пдф може да се превземе на линкот подолу

даден одговор на прашањето во електронска форма во пдф може да се превземе на линкот подолу

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543